Wat is Burenbond


In december 2013 ontving de Vrijwilligersacademie Amsterdam de Helffer Kootkar prijs, de grootste prijs in de sociale sector van Nederland. Daarmee is de Burenbond geboren. Met het prijzengeld is een experiment gestart in 4 wijken in Amsterdam om te onderzoeken op welke wijze de Burenbond vorm kan krijgen.

De Burenbond is er voor mensen die geen vanzelfsprekende ‘omgeving’ meer hebben, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken ter ondersteuning van het dagelijks leven. De Burenbond biedt een luisterend oor en koppelt mensen aan buurtgenoten of aan activiteit. De Burenbond werkt nauw samen met zowel de formele als de informele zorg en onderhoudt korte lijnen om goed te kunnen verbinden.

De Burenbond bestaat op dit moment uit 4 samensturende/zelfsturende teams van vrijwilligers in de buurt. Onder contact zijn hun contactgegevens te vinden.

Site by Alsjeblaft!