Feedback of klacht?


Niet helemaal tevreden, laat het ons weten!

Met onze teams hebben wij nauw contact over de kwaliteit en richtlijnen die we verwachten. Regelmatig worden resultaten, werkwijze en ontwikkelingen gedeeld en bediscussieerd. Desondanks kan het toch voorkomen dat een deelnemer over het aanbod, de communicatie of de onderlinge omgang niet tevreden is. Feedback daarover stellen we op prijs. Dat kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van ons aanbod en/of onze samenwerking. Neem contact op met Karin Hanekroot bij Burenbond

Het is naast deze feedback ook mogelijk om (direct) een klacht in te dienen. Burenbond valt daartoe onder de klachtenregeling van de Vrijwilligersacademie. Een externe klachtencommissie zal de klacht vervolgens vertrouwelijk behandelen en bepalen of deze al dan niet gegrond is. Dit oordeel is bindend.

De gedragscode, de feedback en klachtenregeling en het klachtenformulier zijn te vinden via de Vrijwilligersacademie .

Site by Alsjeblaft!