Vrijwilligersacademie wint Helffer Kootkar prijs

Vrijwilligersacademie wint Helffer Kootkar prijs

Tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst op vrijdag 13 december reikte het Oranje Fonds de Helffer Kootkar Prijs uit aan twee organisaties. Stichting Vrijwilligersacademie uit Amsterdam was één van de winnaars.

Tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst op vrijdag 13 december reikte het Oranje Fonds de Helffer Kootkar Prijs uit aan twee organisaties. Stichting Vrijwilligersacademie uit Amsterdam was één van de winnaars en ontving € 50.000,-. Dit jaar dongen tien genomineerden mee naar de prijs. Zij stuurden allen een plan in voor methodiekontwikkeling of onderzoek op het gebied van informele zorg.

Stichting Vrijwilligersacademie zal met de prijs een onderzoek laten uitvoeren naar de beste methoden voor de inzet van autonome teams voor informele zorg in de buurt en de rol van ICT hierbij. De stichting ontvangt de prijs omdat deze kennis bijdraagt aan het efficiënt en toekomstbestendig maken van lokaal zorgvrijwilligerswerk, een ontwikkeling die voor heel Nederland van belang is.

De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft met partnerorganisaties professionele trainingen aan vrijwilligers in zorg en welzijn uit Amsterdam en omgeving. De Vrijwilligersacademie werkt vanuit het netwerk van partnerorganisaties aan het versterken van de informele zorg in Amsterdam. Als verbinder in het netwerk is het mogelijk om samenwerking en innovatie in zorg en welzijn te stimuleren.

In 1980 richtten dhr. A.H. Helffer en mw. C.M.J. Kootkar de Stichting Helffer-Kootkar Prijs op. De prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren en wordt. Het wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen mensen die een marginale positie in de samenleving hebben. Beide oprichters zijn inmiddels overleden en de prijs is sinds 2007 als Fonds op Naam ondergebracht bij het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Foto © Oranje Fonds – Jeannette Schols

Site by Alsjeblaft!