Koninklijk bezoek

Koninklijk bezoek

Op 28 januari 2014 bezocht de koning de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Niet alleen de Vrijwilligersacademie werd gepresenteerd aan Zijne majesteit Koning Willem Alexander. Ook met het initiatief Burenbond werd kennis gemaakt.

Vrijwilligers moeten toegerust worden
De Koning werd begeleid door Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie. In gesprek werd het deelprincipe van de Vrijwilligersacademie uitgelegd. Wethouder Eric van de Burgt lichtte toe hoe de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld De Regenboog Groep of Kuria belangrijk werk doen. De Vrijwilligersacademie en haar directeur Karin Hanekroot zijn een actieve partner hierin.
Duidelijk werd dat het toerusten van vrijwilligers niet iets is waarop bezuinigd moet worden. Juist door professionele training en bewustwording van wat je kunt bieden als zorgvrijwilliger, kunnen vrijwilligers op een goede manier hun werk doen.

Toerusten is meer dan trainen
Dat voor de inzet van zorgvrijwilligers meer nodig is dan trainen alleen werd duidelijk in gesprek over informele zorg. Door ook begeleiders van vrijwilligers beter toe te rusten, worden vrijwilligers goed ondersteund. Bovendien werkt Vrijwilligersacademie aan het versterken van de informele zorg. In de Academie voor informele Zorg, samen met de Hogeschool van Amsterdam, ontwikkelen we manieren om de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers te bevorderen.

Burenbond: smeerolie in de buurt
In samenwerking met huisartsen werken de vrijwilligers van de Burenbond als lijm in de wijk. Zij gaan in kleine zelfsturende teams op zoek naar de mierenpaadjes en verbinden zo mensen aan elkaar. De Koning toonde zich erg geïnteresseerd in deze nieuwe en toekomstbestendige vorm van vrijwilligerswerk.

Site by Alsjeblaft!