Burenbond zoals het bedoeld is

De huidige (categorale) organisatie van vrijwilligerswerk is inefficiënt, duur en niet toekomstbestendig. Een wijkgerichte aanpak zoals Buurtzorg, met kleine zelfsturende teams, ondersteund door een praktijkcoach, met gebruikmaking van ICT ondersteuning voor onderling contact is gericht op oplossingen van problemen in het dagelijks leven van kwetsbare burgers.

Binnen een vastgesteld kader biedt het vrijwilligers een mogelijkheid om een eigen werkwijze te ontwikkelen en diensten te leveren die de ‘kleur’ van de wijk hebben. Onderzoek is nodig naar een kader voor deze werkwijze inclusief de ondersteunende ICT.

Site by Alsjeblaft!